O prawie zamówień publicznych i zamianach w gospodarce odpadami komunalnymi dyskutowali uczestniczy szkolenia pn. „Zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”, które odbyło się w Łowiczu w dniu 12 października 2016 r. W szkoleniu uczestniczyło niespełna 20 osób.

W poniedziałek, 10 października br.  w Gimnazjum w Bielawach, odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne dla uczniów szkoły. Większość obecnych na spotkaniu to młodzież, która brała udział w zajęciach w latach ubiegłych, jednak co roku temat dnia z ekologią w gimnazjum się zmienia, w tym roku hasłem przewodnim były odpady problemowe i sposób ich zagospodarowania. Uczniowie

W czwartek 6 października br. Związek Międzygminny „BZURA” pojechał z gościnną wizytą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie koło Gniezna. Członkami wyjazdu studyjnego byli przedstawiciele gmin należących do Związku, wójtowie, radni oraz pracownicy urzędów gmin zajmujący się gospodarką odpadami. Zakład w Lulkowie jest nowoczesną instalacją mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która została oddana do

W czwartek 22 września 2016 r. miało miejsce XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” podczas którego omówiono postępy w realizacji  inwestycji budowy RZZOK w Piaskach Bankowych przez okres letni, a także omówiono i podjęto uchwały w sprawach: ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2017, wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na potrzeby zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

Miasteczko ekologiczne

wtorek, 28 Czerwiec 2016 przez

W te wakacje serdecznie zapraszamy do organizowanego przez Związek Międzygminny „BZURA” miasteczka ekologicznego. Będziemy angażować całe rodziny do aktywności, której celem jest zachęcenie uczestników do racjonalnego gospodarowania odpadami i zapobieganiu ich powstania. Planowana jest organizacja 4 miasteczek ekologicznych połączonych z piknikami rodzinnymi i dożynkami organizowanymi przez gminy, w tym 10 sierpnia 2016 r. w Kocierzewie

GÓRA