Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. Biuro Związku Międzygminnego „BZURA” będzie zamknięte. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, iż w potrzebie pilnego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 690 985 070.

10 kwietnia 2017 r. miało miejsce kolejne XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”, na którym podjęto następujące uchwały  w sprawie zmian w budżecie Związku Międzygminnego „BZURA” na 2017 rok, w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego ”Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

XV Zgromadzenie ZM BZURA

czwartek, 06 Kwiecień 2017 przez

5 kwietnia br. w siedzibie Związku miało miejsce piętnaste w  tej kadencji Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA”. Podczas obrad omówione zostały postępy w realizacji inwestycji, działania podejmowane wa ramach ogłoszonej procedury przetargowej, a także plany na najbliższe wiosenne i wakacyjne miesiące związane z budową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Zgromadzenie zaaprobowało również program

11 stycznia 2017 r., w środę, o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Towarzystwa Dom Ludowy  przy ul. Pijarskiej 1, miało miejsce XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”. Porządek obrad zakładał podjęcie dwóch zasadniczych uchwał umożliwiających funkcjonowanie Związku Międzygminnego „BZURA” oraz realizację inwestycji polegającej na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, w tym

WESOŁYCH ŚWIĄT

piątek, 23 Grudzień 2016 przez

                               W dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2016 r. Biuro Związku Międzygminnego „BZURA” czynne do godziny 13:00. Zapraszamy po świętach.

GÓRA