Katarzyna Straszyńska-Pięta
poniedziałek, 19 Czerwiec 2017 / Opublikowano w Zgromadzenia
19 czerwca br. miało miejsce XVII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Bzura”, na którym Zarząd Związku otrzymał absolutorium od Przedstawicieli Gmin członkowskich. Podczas spotkania po zapoznaniu zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „BZURA” za 2016 r. Podjęta została również uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Katarzyna Straszyńska-Pięta
środa, 12 Kwiecień 2017 / Opublikowano w Zgromadzenia
10 kwietnia 2017 r. miało miejsce kolejne XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”, na którym podjęto następujące uchwały  w sprawie zmian w budżecie Związku Międzygminnego „BZURA” na 2017 rok, w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego ”Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Katarzyna Straszyńska-Pięta
czwartek, 06 Kwiecień 2017 / Opublikowano w Zgromadzenia
5 kwietnia br. w siedzibie Związku miało miejsce piętnaste w  tej kadencji Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA”. Podczas obrad omówione zostały postępy w realizacji inwestycji, działania podejmowane wa ramach ogłoszonej procedury przetargowej, a także plany na najbliższe wiosenne i wakacyjne miesiące związane z budową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Zgromadzenie zaaprobowało również program
Katarzyna Straszyńska-Pięta
czwartek, 12 Styczeń 2017 / Opublikowano w Zgromadzenia
11 stycznia 2017 r., w środę, o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Towarzystwa Dom Ludowy  przy ul. Pijarskiej 1, miało miejsce XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”. Porządek obrad zakładał podjęcie dwóch zasadniczych uchwał umożliwiających funkcjonowanie Związku Międzygminnego „BZURA” oraz realizację inwestycji polegającej na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, w tym
DO GÓRY