Cezary Dzierżek

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Ryszard Nowakowski

Przewodniczący Zarządu Związku

Krzysztof Lisiecki

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku

Jacek Lipiński

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Przemysław Milczarek

Członek Zarządu Związku

Sylwester Kubiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Danuta Supera

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Siech

Członek Komisji Rewizyjnej
DO GÓRY