Ryszard Nowakowski

Przewodniczący Zarządu Związku

Leszka Filipiak

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „BZURA”

Jacek Lipiński

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Piotr Kuropatwa

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Barbara Hojnacka

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „BZURA”

Przemysław Milczarek

Członek Zarządu

Andrzej Janeczko

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „BZURA”
DO GÓRY