Krzysztof Lisiecki

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Jarosław Papuga

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku

Ryszard Nowakowski

Przewodniczący Zarządu Związku

Sylwester Kubiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Lipiński

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Danuta Supera

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Przemysław Milczarek

Członek Zarządu

Grzegorz Siech

Członek Komisji Rewizyjnej
DO GÓRY