piątek, 26 marzec 2021 / Opublikowano w Pozostałe
W dniu 24 marca 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok w sprawie z powództwa firmy Strabag Sp. z.o.o o przeciwko Związkowi Międzygminnemu „BZURA” o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy z dnia 28 czerwca 2017 r. w wysokości 4 959 184,18 oraz kwoty 1829 939,96 tytułem zwrotu kwoty pobranej bankowej gwarancji dobrego wykonania
piątek, 26 marzec 2021 / Opublikowano w Pozostałe
Członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński i Poseł PIS Paweł Rychlik na konferencji prasowej przed Urzędem Marszałkowskim już dwa miesiące temu ogłosili, że decyzja środowiskowa wydana w 2011 r. dla budowy samorządowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych jest wydana niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza nieważność decyzji, gdyż
piątek, 26 marzec 2021 / Opublikowano w Pozostałe
Przedstawiciele gmin przyjęli budżet Związku na 2021 r. 23 marca 2021 r.   miało miejsce XII posiedzenie Zgromadzenia ZM „BZURA”, które odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu wzięło udział 17 Przedstawicieli. W porządku obrad spotkania było omówienie  i podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Bzura” na lata 2021-2024; uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego
wtorek, 23 marzec 2021 / Opublikowano w Pozostałe
Zapraszamy od godziny 12:00 do oglądania obrad Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.
DO GÓRY