poniedziałek, 21 listopada 2022 / Opublikowano w Ekoedukacja
W dniu 17 listopada 2022 r., miało miejsce spotkanie z pracownikami samorządowymi z gmin Związku Międzygminnego „BZURA” o roli gospodarki cyrkularnej w zarządzaniu odpadami = surowcami w gminach, to nowe spojrzenie na problem utrzymania czystości i porządku w lokalnych społecznościach, który może stać się alternatywą dla ich rozwoju. Materiały przygotowała i spotkanie prowadziła Pani Barbara
poniedziałek, 21 listopada 2022 / Opublikowano w FRONTSH1P
W ramach struktury organizacyjnej Konsorcjum projektu FRONTSH1P organizowane są co najmniej raz na 6 miesięcy Walne Zgromadzenie (General Assembly) jako ostateczny organ decyzyjny konsorcjum, któremu przewodniczy Koordynator Projektu, czyli STAM S.r.l. wspólnie z Liderem firma K-Flex polska Sp. Z O.O. z Uniejowa Każdy z Partnerów projektu, która jest członkiem Konsorcjum powinien być obecny lub reprezentowany
czwartek, 22 września 2022 / Opublikowano w Pozostałe
W dniu 19 września 2022 r.  o godzinie 12:00 rozpoczęło się XX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego BZURA, w którym uczestniczyło 14 przedstawicieli gmin członkowskich. Pan Ryszard Nowakowski – Przewodniczący Zarządu przestawił informacje dotyczącą prac Biura w okresie od XIX Zgromadzenie, oraz omówiono i podjęto uchwały  w sprawach: ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2023, udzielenia
poniedziałek, 27 czerwca 2022 / Opublikowano w Pozostałe
Zapraszamy do namiotu Związku Międzygminnego „BZURA”!!! Na imprezach plenerowych, w gminach należących do Związku, chcemy zaangażować całe rodziny do aktywności, której celem jest zachęcenie uczestników do racjonalnego gospodarowania odpadami i zapobieganiu ich powstania.  Chcemy promować wartości ekologiczne w sposób łatwy, przyjemny, zabawny, co pozwoli na zmianę nastawienia, a dbanie o środowisko naturalne stanie się przyjemnością,
DO GÓRY